#62: "Giới trẻ chỉ có ăn học thôi mà cũng trầm cảm, tự tử là sao?"
E MAY 15, 2022
Description Community
About

Trong tập này, tụi mình phản biện những tư tưởng độc hại đổ lỗi nạn nhân trầm cảm, tự tử và các vấn đề sức khỏe tâm lý. Liệu cấm MV Sơn Tùng có tác dụng, có thể biện hộ được và có hiệu quả? Phải làm gì để giúp đỡ, ủng hộ nạn nhân? Cần làm gì để gia tăng ý thức về sức khỏe tâm lý cũng như đối phó với nó? Liệu tụi mình có được Sơn Tùng trả tiền để làm tập này? Hãy đón xem. 


Cảnh báo: chửi thề, bàn về tự tử và trầm cảm.


I. Giới thiệu: 0:00 


II. Phản biện những tư tưởng độc hại và quyết định của Cục Nghệ thuật Biểu diễn : 1:55


1. "Giới trẻ chỉ có ăn học thôi mà cũng trầm cảm, tự tử là sao?" 2:06


   1.1. Sự thiếu căn cứ và những ngụ ý nguy hiểm của quan điểm này 2:25


   1.2. Tại sao thế hệ lớn luôn cho rằng thế hệ trẻ yếu đuối, đổ đốn? 5:46


       1.2.1. Sự phổ biến của hiện tượng này qua lịch sử và văn hóa 5:59


       1.2.2. Giải thích tâm lý học : nghiên cứu của John Protzko 7:10


       1.2.3. Giải thích xã hội : kiến thức về sức khỏe tâm lý không được phổ biến cho mọi tầng lớp, nhóm trong xã hội 11:25


   1.3. Kết luận: 12:31


2. Gỡ MV Sơn Tùng vì cảnh tự tử? 13:12


   2.1. Phát ngôn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn 13:45


   2.2. Phản biện quyết định và phát ngôn của Cục Nghệ thuật Biểu diễn 14:16


       2.2.1. Đặt vấn đề về sự thiếu căn cứ và tính khoa học 14:16


       2.2.2. Nghiên cứu của Miriam Posselt và cộng sự 15:15


       2.2.3. "Thuần phong mỹ tục của dân tộc"? 19:07


   2.3. Điều lẽ ra họ có thể làm: 19:39 


       2.3.1. Ủng hộ, tạo điều kiện cho tổ chức, người làm văn hóa/nội dung,... tuyên truyền & năng cao ý thức về sức khỏe tâm lý: 21:16


       2.3.2. Đào tạo cho người làm giáo dục, phụ huynh về sức khỏe tâm lý 22:06


3. Một số tư tưởng độc hại khác (sorry ko có script nên nói ko đc cấu trúc lắm) : 25:18


   3.1. "Người tự tử là ích kỷ, không nghĩ cho người ở lại" 25:18


   3.2. "Tui cũng đã có thời gian tăm tối nhưng đã vượt qua được, mạnh mẽ lên !" 25:49


   3.3. "Các bạn nên nghĩ thông suốt trước khi từ bỏ cuộc đời"  28:19 


   [một đoạn nói xàm không liên quan]


   3.4. "Tự tử, trầm cảm là chuyện bình thường" 32:32


   [một đoạn nói xàm]


III. Kết luận: 42:31
Thuật ngữ tiếng Anh:


gaslight : 


condescending :


normalize : bình thường hóa


____________________________________________________


Listen to our podcast on 9 other platforms:


https://anchor.fm/mai-vugon


Follow us, maybe?


https://www.instagram.com/just.another.rant/


https://www.instagram.com/maivugon/


https://www.instagram.com/phg_q/


Our Facebook page: https://www.facebook.com/justanotherrant/


Check out Quynh's new channel: https://www.youtube.com/channel/UCvuSEFw24oH8kwIOz6ZV7EQ


Our blogs:


https://maivugon.blogspot.com/


https://phgq.blogspot.com/ 

Comments