Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 17. Chữa bệnh cứu người
MAR 16
Play
Description Community
About

Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 1. Tiếp cận và tiêu diệt.


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 2. Mỗi phát súng, một tên địch?


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 3. Tuổi thơ khốn khó


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 4. Chiếc tàu ngầm Nga và người anh hùng mặt xanh


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 5. Ngày duy nhất dễ thở là ngày hôm qua


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 6. Đội SEAL số 2


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 7. Bão táp sa mạc


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 8. Đội đặc nhiệm SEAL số 6


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 9. Thêm một lần khổ luyện


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 10. Ngôi nhà bí mật của CIA – cuộc săn lùng Aidid


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 11. Lùng bắt quân sư của Aidid


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 12. Sứ mệnh do thám Mogadishu


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 13. Trận chiến ở Mogadishu


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 14. Đứng dậy từ những mất mát


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 15. Sứ mệnh bảo vệ đại sứ Mỹ tại Philippin


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 16. Trở về cuộc sống đời thường


Hồi Ký Của Một Tay Súng Bắn Tỉa # Chương 17. Chữa bệnh cứu người

Comments