Là chính mình trong mọi mối quan hệ
JAN 05
Play
Description Community
About
Đừng lừa dối một ai đó vì điều đó đồng nghĩa với việc bạn cướp đi niềm tin của họ
Comments