Hiểu về chính mình để hiểu về cuộc đời 🧡
OCT 18, 2021
Play
Description Community
About
Khi ta hiểu được chính ta, ta sẽ biết ta muốn gì, ta sẽ hoàn thiện hơn, cũng hiểu được những người xung quanh và hiểu về cuộc đời này nữa 🧡
Comments