Thiền để tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề
JAN 24
Play
Description Community
About

Trong cuộc sống, có rất nhiều vấn đề xảy ra hàng ngày khiến ta phải đối mặt. Khi đối mặt với một khó khăn, chúng ta có xu hướng chìm đắm trong những suy nghĩ về chúng, mỗi lúc càng cảm thấy bị đè nặng bởi những khả năng xấu mà vấn đề đó có thể đem lại. Giải pháp tốt nhất lúc này là thay vì mãi quẩn quanh với những suy nghĩ, hãy để đầu óc được giải thoát và trở về trạng thái không suy nghĩ, ngừng suy tư. Bài thiền tuần này sẽ giúp bạn tìm được giải pháp cho mọi vấn đề.

Comments