Thiền để nhận ra giá trị của mình
NOV 01, 2021
Play
Description Community
About

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dễ bị so sánh mình với người khác hoặc dễ ngưỡng mộ người khác thay vì dành cho mình sự ngưỡng mộ, ưu ái đó. Dường như chúng ta nhẹ nhàng, bao dung và biết thể hiện sự đánh giá với người khác dễ hơn rất nhiều với chính mình. Mỗi ngày, hãy dành ít phút để ngồi thiền bài hôm nay, nhất là trước khi bắt đầu làm việc, để nhắc nhở mình về khả năng và giá trị vô hạn của mình, để mình xuất phát mọi suy nghĩ, hành động từ tình yêu cho chính con người mình, thì bạn sẽ không bao giờ bị lạc lối.

Comments