Thiền để giải lao giữa ngày
OCT 18, 2021
Play
Description Community
About

Chúng ta quen với việc là cuối ngày được giải lao, nghỉ ngơi và cuối cùng là đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mới. Tuy nhiên, nếu giữa ngày chúng ta dành ít phút để giải lao ở trạng thái thiền, sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về cả sự tập trung, năng lượng, khả năng tư duy và sắp xếp lại thông tin trong ngày cho phần nửa ngày còn lại được hiệu quả hơn. Hãy bắt đầu với bài thiền của tuần này để tiếp thêm năng lượng trong ngày nhé!

Comments