Thiền để có sức khỏe tốt và bền vững
OCT 25, 2021
Play
Description Community
About

Mỗi ngày, mỗi lúc bạn cảm thấy lo lắng về sức khỏe, về bệnh tật, hay đang cảm thấy không khỏe… hãy quay lại với bài thiền này để củng cố niềm tin và từ đó để cơ thể bạn dẫn dắt mình tiếp đến những điều mình cần làm để tốt nhất cho sức khỏe của mình.

Comments