#67: Chuyện về một bài hát mùa thu
SEP 25
Description Community
About

Trong tập Podcast lần này với tên gọi “Hiểu về một bài hát mùa thu”, Hà Nội FM mời bạn hãy chân ghé Thăng Long, nhìn bên trời xa có sương tóc bay mà lạc vào không gian nửa huyền nửa thực được tạo ra từ nhạc phẩm mùa thu hết sức nổi tiếng này - Có phải em mùa thu Hà Nội.


----------


NHẠC TRONG TẬP NÀY


Có phải em mùa thu Hà Nội - Thơ: Tô Như Châu, Nhạc: Trần Quang Lộc


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng

Comments