#63: Tính cách Hà Nội (phần 2)
JUL 31
Description Community
About

Trong tập Podcast lần này, Hà Nội FM muốn mời bạn tìm hiểu “Tính cách Hà Nội” và hãy tự đưa ra câu trả lời: Vì sao mình yêu Hà Nội nhiều đến vậy?


----------


NHẠC TRONG TẬP NÀY:


Sẽ về Thủ đô - Huy Du


Hà Nội niềm tin và hy vọng - Phan Nhân


----------


THƠ TRONG TẬP NÀY:


Ngày về - Chính Hữu


Nhớ ngày Thủ đô kháng chiến - Hoài Anh


Khâm Thiên - Lưu Quang Vũ


Phố - Phan Vũ


Ông già thuốc bắc - Phạm Tiến Duật


Viết lại một bài thơ Hà Nội - Lưu Quang Vũ


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng

Comments