#58: Đám cưới Hà Nội (phần cuối)
APR 10
Description Community
About

Tìm hiểu đám cưới Việt Nam, hãy thử đến với những độc đáo và biến chuyển của đám cưới Hà Nội xưa nay. Trong chuỗi Podcast lần này, hãy cũng Hà Nội FM hoà chung không khí của mùa cưới với Podcast mang tên “Đám cưới Hà Nội”.


----------


NHẠC TRONG TẬP NÀY


Ngày Cưới - Đỗ Bảo


Ngày Tân Hôn - Lời Việt: Phạm Duy


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng

Comments