#57: Đám cưới Hà Nội (phần 2)
APR 03
Description Community
About

Tìm hiểu đám cưới Việt Nam, hãy thử đến với những độc đáo và biến chuyển của đám cưới Hà Nội xưa nay. Trong chuỗi Podcast lần này, hãy cũng Hà Nội FM hoà chung không khí của mùa cưới với Podcast mang tên “Đám cưới Hà Nội”.


----------


NHẠC TRONG TẬP NÀY


Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây - thơ Phạm Tiến Duật, nhạc Hoàng Hiệp


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng


Ảnh bìa: Internet

Comments