#53: Trời Hà Nội - Quơ tay với những đầy vơi
FEB 27
Description Community
About

Hiểu về bầu trời Hà Nội suốt 12 tháng vần vũ, đã trải qua những gì là cách tiếp cận hiểu thêm về thành phố, biết đâu giúp mình qua được khối ngày kín mít bịt bùng …


----------


NHẠC TRONG TẬP NÀY


Trời Hà Nội xanh - Văn Ký


Xin cha - Lê Cát Trọng Lý


----------


THƠ TRONG TẬP NÀY


Phố - Phan Vũ


Khâm Thiên - Lưu Quang Vũ


Viết lại một bài thơ Hà Nội - Lưu Quang Vũ


Đêm Hà Nội nhớ - Bùi Sim Sim


Nhìn trời - Lãng


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng


Ảnh bìa: Dạt Nguyễn (Hanoi Street Life Photography)

Comments