#39: Tháng mười một, những lần sắp cuối
NOV 07, 2021
Description Community
About

Những lần sắp cuối, đang chạy đến rất gần, đang diễn ra vào ngày tháng này. Không phải tháng 12 hay ngày cuối năm, mà hãy ngẫm tháng 11 và những ngày tháng 11, nó ủ ê, lê thê nhưng nội hàm trong đó đã chứa đựng rất nhiều niềm vui.


---------


NHẠC TRONG TẬP NÀY:


Bụi phấn - Vũ Hoàng & Lê Văn Lộc


Tôi muốn mang hồ Gươm đi - Phú Quang


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng


Ảnh bìa: Đức M.Nguyễn (Hà Nội Street Life Photography)

Comments