#38: Từ “cà” tới “phê” Hà Nội
OCT 31, 2021
Description Community
About

Ai sành về cà phê và đi nhiều, hẳn sẽ nhận ra nét riêng có của cà phê Hà Nội – dường như bên tách cà phê, người Hà Nội sắc sảo hơn ra, tình cảm hơn ra thì phải?


----------


NHẠC TRONG TẬP NÀY:


Giọt cà phê - Phú Quang


Cô cà phê - Thanh Trang


Anh yêu em - Vũ Quang Trung


----------


Hà Nội FM - Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội


Instagram: https://www.instagram.com/hanoi.fm/


----------


Chữ bởi Lãng


Ảnh bìa: Do Quang Hung (Hà Nội Street Life Photography)

Comments