[GỐI TỰA GỐI PODCAST] #8: “Xin lỗi con, mẹ mắc lỗi rồi”
MAR 04, 2022
Description Community
About

Xin lỗi là một hành động cần thiết trong trong hành trình dạy con trẻ. Khi ta nghĩ mình phạm lỗi thì dùng đủ sự chân thành, trung thực để nói lời xin lỗi cùng con. Điều ta làm được vừa tạo dựng văn hóa đẹp trong ứng xử vừa không gây tổn thương trong nội tâm con trẻ. 


Trong lời xin lỗi không có chữ "nhưng mà” bởi làm cha mẹ là hành trình tự học hỏi và điều chỉnh, đôi khi ta còn phải đóng vai cha mẹ mìn nghiêm khắc, lắm lúc vì bận rộn  và thế là, nhưng mà... cho rằng xin lỗi là không cần thiết, ta bỏ quên mất việc lắng nghe cảm xúc của con, tìm thấy được sự đồng cảm từ các con mình. 


“Xin lỗi con, mẹ mắc lỗi rồi”, cũng không ngượng miệng lắm, chúng ta nói được mà. 


 Tuần này, Gối tựa Gối Podcast trở lại với câu chuyện về hai chữ "XIN LỖI" 

Comments