Baidu đưa AI vào cuộc chiến chống lại covid-19 | MIT Technology Review
JUN 12, 2020
Description Community
About

Trong những năm gần đây, AI đã bắt đầu giữ vị trí quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ: Các công cụ máy tính và phân tích dữ liệu tiên tiến đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin và chuẩn đoán, đồng thời giúp đào sâu hơn nữa hiểu biết của các chuyên gia y tế về các loại bệnh dịch và bệnh lây nhiễm... Bản quyền nội dung tập podcast này thuộc về MIT Technology Review.

Comments