026. Nghề nghiệp đâu thể định nghĩa giá trị bản thân
AUG 07, 2022
Description Community
About
Công việc không phải là tất cả cuộc sống và nghề nghiệp không thể định nghĩa giá trị của bất cứ một ai. Cảm hứng của tập podcast này đến từ sự hy sinh của 3 người lính cứu hoả tring 1 vụ hoả hoạn tại Hà Nội khiến mình suy ngẫm về mỗi quan hệ giữa nghề nghiệp và giá trị cá nhân.
Comments