Câu chuyện giả sử | Dưỡng Linh Cơ Đốc Podcast
AUG 05, 2022
Description Community
About

Câu chuyện giả sử

Có 2 em bé trong tử cung của một người mẹ. Đứa bé này hỏi đứa bé kia:

- "Em có tin vào cuộc sống sau khi mình rời khỏi đây không?"

- Đứa kia trả lời, “Tất nhiên rồi. Phải có một cái gì đó sau khi mình rời khỏi đây. Có lẽ chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho những gì chúng ta sẽ trở nên sau này.

- "Vớ vẩn" đứa nọ nói."Sẽ không có cuộc sống nào sau khi chúng ta rời khỏi đây. Cuộc sống đó sẽ như thế nào?"

- "Em không biết, nhưng sẽ có nhiều ánh sáng hơn ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ đi trên đôi chân mình và ăn bằng miệng"

- Đứa kia nói: "Vô lý! Đi bộ là chuyện không thể. Và ăn bằng miệng à? Thật là tức cười. Dây rốn cung cấp dinh dưỡng. Sẽ không có sự sống sau khi mình rời khỏi đây. Dây rốn quá ngắn."

- "Em nghĩ rằng có một điều gì đó và có lẽ điều đó khác hơn những gì ở đây"

- Đứa kia nói tiếp "Không có một ai từ đó trở về đây. Khi chúng ta rời khỏi đây có nghĩa là sự sống kết thúc. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, chỉ có bóng tối và sự lo lắng và nó sẽ chẳng đưa chúng ta tới đâu cả."

- "Hmm, em không biết, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được gặp mẹ và mẹ sẽ chăm sóc chúng ta "

- "Mẹ??? Em tin rằng có mẹ à? Nếu có mẹ, hiện giờ bà đang ở đâu?"

- “Mẹ đang ở quanh chúng ta. Chính nhờ ở trong mẹ chúng ta mới được sống. Nếu không có mẹ sẽ không có thế giới này"

- "Anh không nhìn thấy mẹ, nên rất hợp lý khi anh nói rằng mẹ không hề tồn tại."

- Đứa bé kia đáp lại "Đôi khi ở trong sự yên lặng, anh có thể nghe được tiếng mẹ, anh có thể cảm nhận được mẹ. Em tin rằng có một thực tế sau khi mình rời khỏi đây và chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho điều đó ....

(Nguồn: FB Marina Spence - Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Huyenthy Le)

******

Bạn có tin là có sự sống sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này?

Bạn có tin là có Thượng Đế?

Chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho sự sống sau này!

Mong bạn sẽ sớm kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa và sau này sẽ gặp Ngài và đồng sống với Ngài!

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/duonglinhcodoc/message
Comments