Đường đến tự do - Trái phiếu và những điều nên biết
JAN 04
Description Community
About

Gần đây xuất hiện rất nhiều từ khóa liên quan đến trái phiếu, vậy trái phiếu là gì? Câu trả lời này được tìm thấy trong cuốn sách: Đường đến tự do – cuốn sách phân tích tường tận các khoản đầu tư với mục đích tiền đẻ ra tiền, giúp hướng đến một cuộc sống tự do tài chính trong tương lai.

Support the show
Comments