Hướng Dẫn Tạo Và Kiếm Tiền NFT Miễn Phí (Cách Làm Từ A - Z)
SEP 15
Description Community
About

Hướng Dẫn Tạo Và Kiếm Tiền NFT Miễn Phí (Cách Làm Từ A - Z) 


Đăng Ký Tài Khoản Binance Giảm 10% Phí Giao Dịch Link 


Đăng Ký: https://accounts.binance.com/vi/regis...
🎬 Nội dung: 


00:00 - Giới Thiệu 


1:00 - Web vẽ tranh Pixel NFT 


4:06 - Tạo Ví Meta Mask 


7:30 - Kết nối vi Meta Mask với sàn Opensea  


9:23 - Đăng Sản Phẩm NFT bán NFT
Dương Alex Đầu Tư:  


youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUcx...


Facebook: https://www.facebook.com/duongalexx


Group Hỗ Trợ Làm Youtuber: https://www.facebook.com/groups/10519...


Fanpage: https://www.facebook.com/D%C6%B0%C6%A...


Tiktok: https://www.tiktok.com/@duongalexdautu


Instagram: https://www.instagram.com/duongalex_/

Comments