SS2 Trailer - Đối Thoại is back!
SEP 04
Description Community
About

Chào mọi người, chúng tớ đã quay lại! Một chút lời giới thiệu cho những ai chưa biết tới Trang & Xê, cùng với dự định SS2 cho Podcast của chúng tớ nhen.

Comments