8| Nghệ Thuật Phơi Bày
AUG 01, 2021
Description Community
About

Trong tập  này, bọn mình sẽ  bàn về việc tại sao trải lòng lại rất khó, nhất là với những người thân, bạn bè xung quanh mình. Và làm sao để có thể chia sẻ và chấp nhận tổn thương cho những gì mình thấy xứng đáng.

Nguồn tham khảo được đề cập trong podcast:

 Marketwatch divorce data

Comments