6| May hơn khôn?
JUN 28, 2021
Description Community
About

Mối quan hệ giữa năng lực và số phận là một trong những cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nổi tiếng trong mảng Lý thuyết trò chơi hay Khoa học về vận may, và mới nổi lên gần đây là cuốn sách của nhà tâm lý học - tay chơi poker mới nổi: The Biggest Bluff.

Trang và Xê chọn mổ xẻ vấn đề này bằng cách xem xét vai trò của sự may mắn trong những vấn đề như hướng nghiệp, đầu tư hay là tình trường 😚.


Những trích dẫn được đề cập trong podcast:

Comments