11| Một nghề cho chín có hơn chín nghề? ft Huy Hoàng Đào
NOV 07, 2021
Description Community
About

Cùng khách mời đầu tiên của Đối thoại - Nghệ nhân Calligraphy quốc tế - Huy Hoàng Đào.


Trong lần quay lại này, Trang và Xê sẽ thử sức với 1 format khác để bàn luận về chủ đề đa tài nhưng không quá giỏi về bất cứ lĩnh vực gì.


Cảm ơn bạn Nhật Lệ đã gợi ý chủ đề ;)Comments