CEO Facebook Mark Zuckerberg thử nghiệm thu nhập cơ bản vô điều kiện | WEF
JUN 12, 2020
Description Community
About

Mark Zuckerberg, nhà sáng lập và CEO của Facebook, đã phát biểu rằng, “Chúng ta không nên dừng lại ở việc sử dụng GDP như công cụ duy nhất đo lường sự thành công, mà bên cạnh đó cần khám phá những ý tưởng mới như thu nhập cơ bản vô điều kiện hay còn gọi là universal basic income”... Bản quyền nội dung tập podcast này thuộc về Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Comments