[Product] Sản phẩm Mạng xã hội và Giao tiếp xã hội
AUG 07, 2021
Play
Description Community
About

Mùa dịch thì nhu cầu giao tiếp xã hội qua nền tảng số tăng cao. Đây cũng là dịp nhìn lại về các sản phẩm giao tiếp xã hội và mạng xã hội trên nền tảng số. Nếu có ý định làm mạng xã hội/tương tác xã hội thì tiếp cận thế nào? Định hình ra sao? Trong podcast này sẽ chia sẻ vài suy nghĩ cá nhân. 

Comments