[Design] Tính thẩm mỹ trong thiết kế sản phẩm
JAN 28, 2021
Play
Description Community
About

Nhìn vào một sản phẩm, thiết kế chúng ta đều có cảm quan ban đầu là đẹp/xấu/chưa đẹp. Vậy đẹp có nguồn gốc từ đâu, hình thành ra sao và áp dụng thế nào. Trong podcast này mình sẽ cùng thảo luận

Comments