[Design] Designer cần học thêm điều gì để trở nên hoàn thiện hơn?
DEC 27, 2020
Play
Description Community
About

Một câu hỏi không dễ trả lời nhưng mình góc nhìn sau quá trình đi làm 10 năm của bản thân. 

Comments