ĐẬU CÔNG HIỆP - Podcast 22 Những điều vụ vặt về "Trò chơi con mực có đen tối?"
OCT 12, 2021
Description Community
About

Những ẩn dụ về khoảng cách giàu nghèo và cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt, không lối thoát trong Trò chơi con mực chứa đựng những ẩn số về một xã hội Đông Á đang khủng hoảng.

Comments