ĐẬU CÔNG HIỆP - Podcast 09 - Những điều vụn vặt về "Chế tài bao nhiêu là đủ?"
JUL 31, 2021
Description Community
About
Coi thường pháp luật có một phần nguyên nhân từ việc chế tài của pháp luật còn nhiều khoảng trống...
Vậy lấp đầy nó như thế nào, và bao nhiêu là đủ?
Comments