ĐẬU CÔNG HIỆP - Podcast 02 Những điều vụn vặt về "Ở Việt Nam có nhiều Machiavelli"
SEP 17, 2021
Description Community
About

Khi lấy mục đích để biện hộ cho phương tiện, nguy cơ gia tăng sự hành xử tùy tiện sẽ cao lên. Đây không chỉ là câu chuyện của đạo đức hay chính trị mà còn là vấn đề tư duy hay sâu xa hơn là triết lý và văn hóa.

Comments