ĐẬU CÔNG HIỆP - Podcast 02 Những điều vụn vặt về "Chủ nghĩa khủng bố sẽ đi về đâu?"
SEP 13, 2021
Description Community
About

Những hành vi tấn công bạo lực vào trạng thái hòa bình của xã hội chỉ có thể biến mất khi mọi người nhận thức rõ về giới hạn của bạo lực và không còn sự bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Comments