Khi tim mệt, chân mỏi, cứ "mặc kệ nó" đi
SEP 28
Description Community
About

Khi quá mệt, dừng  chân lại nghỉ không  phải là sự đầu hàng mà là nghỉ ngơi tạm  thời, để  hồi sức sau chặng đua đường trường.

Comments