Gap time, mất gì không?
SEP 04
Description Community
About

Trò chuyện với anh Minh Tuệ - 20 năm kinh nghiệm ngành IT ở các vị trí Agile Coach, Delivery Manager - chia sẻ về những lần tạm nghỉ việc để take gap time. 

Comments