Dễ hiểu lắm #1 Lạm phát và suy thoái
SEP 25
Description Community
About

Có những thứ hiển hiện trong cuộc sống, chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản thôi, vì có thể chỉ cần gắng nó với một khía cạnh xung quanh mình, hiểu được, áp dụng được... 
Người ta cứ nói về kinh tế vĩ mô, như chuyện ở trên trời.; nhưng không nó đang xuất hiện ở trên chính ổ bánh mì bạn đang cầm trên nay. 
Hôm nay mình cũng tìm hiểu về Lạm phát và Suy thoái nhé!

Comments