Chuyện những ông thầy "hiện đại"
SEP 11
Description Community
About

Trò chuyện với Tấn Phong - 10 năm kinh nghiệm giảng dạy ngành Tài Chính bậc đại học - chia sẻ về cách ứng xử nơi giảng đường. 
Làm sao điều chỉnh tác phong ăn mặc, tóc tai, trang sức cho vừa gần gũi vừa ra dáng giảng viên? Cách ứng xử với học viên/sinh viên trong thời 4.0 như thế nào?

Comments