Chuyện của Danh #1- Chuyện trở về Sài Gòn
MAY 03
Description Community
About

Để mở đầu chuỗi những câu chuyện, có lẽ sẽ đi từ việc rời nước Pháp trở lại Việt Nam và chọn Sài Gòn định cư đến bây giờ của Danh.
Đây cũng là một đoạn phỏng vấn của mình trên chương trình Coffee Talk cách đây không lâu. Có nguyên một đoạn giới thiệu về Danh nữa đó ^^ 

Comments