#32 (P1): GIÁO VIÊN - Không chỉ là "Nghề", mà còn là "Lối sống"
SEP 04
Description Community
About

"Phong cách nghề dạy" chính là một "thuật ngữ" mà tụi mình chỉ có thể khám phá ra sau khi được nói chuyện với QUANG HUY - khách mời của tập này!

Tốt nghiệp ngành Sư phạm, trường đại học Adelaide và có hơn 1 năm giảng dạy Toán, Hóa và Khoa học tại nhiều trường trung học ở tiểu bang Nam Úc, đối với Quang Huy, công việc dạy học đã thật sự là một phần cuộc sống, trở thành lối sống của Huy.

Dòng thời gian:

(00:05:03) - Giới thiệu về hệ thống giáo dục Úc

(00:09:18) - Các học kỳ ở Úc được sắp xếp như thế nào? 

(00:12:19) - Học viên sẽ được chọn những môn học gì, mỗi học kì phải học bao nhiêu môn?

(00:23:46) - Học sinh châu Á có ưu thế ở những môn tự nhiên, có đúng hay không?

(00:27:35) - Khách mời đã sáng tạo ra phương pháp giảng dạy gì khi đứng lớp?

(00:32:08) - Một lớp học ở Úc thường có bao nhiêu học sinh? "Student' Behaviour Management" từ phía giáo viên?

(00:38:55) - Giáo viên chủ nhiệm & Phụ huynh Học sinh

(00:46:15) - Mối quan hệ giữa thầy và trò trong lớp học và ngoài trường học

(00:57:37) - Chương trình học để trở thành một giáo viên Trung học tại Úc

(01:07:50) - Đánh giá cơ hội việc làm, lương bổng ngành Sư phạm tại Úc

Comments