#25: Kỹ sư Kết cấu - Người thiết kế KHUNG XƯƠNG công trình
FEB 07
Description Community
About

Nếu Kiến trúc sư đảm nhận vẻ đẹp bên ngoài của một công trình, thì Kỹ sư kết cấu giữ vai trò quan trọng trong việc thiết kế “tâm hồn bên trong” - xương sống của công trình đó. 80% sự thắc mắc về công việc Kỹ sư Kết cấu sẽ được bạn Huy Trịnh giải đáp trong số đầu tiên của mùa 2 này. Huy Trịnh tốt ngiệp Cử nhân Kỹ Thuật Xây Dựng (Bachelor of Civil Engineering) tại trường UNSW với chuyên ngành Kỹ thuật Kết Cấu (Structural Engineering). Hiện tại, bạn đang là Kỹ sư Kết Cấu tại công ty Urban Link. 

Chút xíu ghi chú:

A. Từ điển 

  • Civil Engineer: Kỹ sư Xây Dựng 
  • Structural Engineer: Kỹ sư Kết Cấu
  • Architect: Kiến trúc sư


B. Các công trình được đề cập trong Podcast

  • Nhà hát Con Sò - Sydney Opera House (Úc)
  • Chùa Một Cột (Việt Nam)
  • Tòa nhà chọc trời Burj Khalifa (Dubai)
Comments