#24: Chưa là lần cuối ĐI BÊN NHAU
OCT 26, 2021
Description Community
About

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chưa gì mà DTN đã tròn 1 tuổi. Trong tập này, 3 tụi mình gồm Dân Tâm và Nghi (chữ cái đầu của 3 đứa vô tình nhưng hữu ý ghép lại thành Dân Trong Ngành) sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình 1 năm làm Podcast 

Cảm ơn các khách mời và thính giả đã dành sự yêu mến yêu thương yêu thích vô cùng với những câu chuyện mà chỉ có Dân Trong Ngành mới biết 😁

Comments