Tiếng Lóng Mô Tả Tình Hình Thị Trường Chứng Khoán - Phần I.2 - Chương 2 | Cú Thông Thái
OCT 01, 2022
Description Community
About

Tiếng lóng mô tả tình hình thị trường chứng khoán -  Phần I.2 - Chương 2 


- Sách 1 Vạn Câu Hỏi Vì Sao Về Chứng Khoán - 


---------------------------- 


Chào tất cả các anh/chị/em NĐT, trong video ngày hôm nay Cú sẽ tiếp tục đọc cho anh em nghe Phần 1 Chương II - Tiếng lóng mô tả tình hình thị trường chứng khoán.   Cú chia phần 1 (tiếng lóng) chương 2 quyển sách làm 3 chủ đề cụ thể cho anh em dễ hình dung. Trong video lần trước, Cú đã cùng anh em cắt nghĩa những tiếng lóng mô tả các thành viên trên thị trường chứng khoán. Còn với video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về tiếng lóng mô tả các tình hình thường xuyên diễn ra trên TTCK.   Đôi khi chỉ 1 cụm từ tiếng lóng nhưng cũng đủ diễn tả một trạng thái đang diễn ra trên thị trường chứng khoán mà không phải anh em NĐT F0 nào mới nhập cuộc thị trường cũng biết rõ.   Vì vậy, với video đọc sách lần này Cú hy vọng sẽ giúp anh/chị/em F0 sẽ có một cách tiếp cận đến các cụm từ tiếng lóng mô tả tình tình trên thị trường thật thú vị và dễ hiểu nhé!  


📖 Anh em download bản PDF của sách theo link thông tin này nhé:  https://share.hsforms.com/16JwOvmKdTI... 


📖 Khóa học chứng khoán mà Cú đang cung cấp:  https://www.facebook.com/CuThongThai....

Comments