#5- Mình đã tự học CFA như thế nào?
APR 22, 2021
Description Community
About
Từ một người không hiểu tài chính là gì , mình đã tự học CFA và lấy chứng chỉ này như thế nào? Mình làm được. Bạn cũng làm được!

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/coffeeandteawithminh/message
Comments