#31- Bốn cách đầu tư cho vốn con người
SEP 23, 2022
Description Community
About
Vốn con người là gì? có những cách nào có thể đầu tư và tăng giá trị cho nguồn vốn này? Có phải tấm bằng là cách duy nhất để tăng giá trị cho chúng ta hay không?

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/coffeeandteawithminh/message
Comments