#3- Tại sao mình không còn đọc sách giấy nữa?
APR 14, 2021
Description Community
About
Tại sao mình không đọc sách giấy nữa? Kindle thay đổi thói quen của mình như thế nào? Và đánh giá của mình về Kindle và Kobo là 2 dòng máy đọc sách phổ biến nhất với tư cách người dùng 12 năm có lẻ ;)

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/coffeeandteawithminh/message
Comments