#20-Nhìn lại quá khứ
AUG 27, 2021
Description Community
About
Mình nghĩ gì khi mình nhìn lại quá khứ? Bạn có hay nhìn lại quá khứ và day dứt mãi về một chuyên gì đó, hay trong quá khứ có những khoảnh khắc mang tính “defining” tuy đơn giản mà bạn không thể quên?

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/coffeeandteawithminh/message
Comments