#14- Định cư nước ngoài (?)
JUN 17, 2021
Description Community
About
Có rất nhiều người Việt Nam đã và đang chuẩn bị cho quá trình đi định cư ở nước khác (Canada, Úc, Pháp...). Có những người mới bắt đầu manh nha tìm hiểu. Nên hay không là một câu hỏi hết sức cá nhân, không chì phụ thuộc vào tính cách, hoàn cảnh mà còn mục tiêu của mỗi người và những gì chúng ta sẵn sàng hy sinh. Trong tập podcast này mình sẽ chia sẻ quan sát của mình về sự lựa chọn này, liệu Đi định cư nước ngoài có là sự lựa chọn phù hợp với bạn?

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/coffeeandteawithminh/message
Comments