#20 Chu An Hà | Live passionately
DEC 11, 2021
Description Community
About

Chu An Hà là học sinh lớp 12B2 trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Chủ tịch CEC - CNN English Club 2020-2021 và là SO Media của Ten Plus 2021. An Hà nhìn qua có vẻ là một cô nàng edgy, (wibu), cáu bẳn, khó tính nhưng thật ra lại vô cùng dễ gần và rất dễ xúc động. An Hà làm mình ấn tượng bởi quá trình phát triển bản thân của bạn, từ một cô học sinh không tự tin vào bản thân nhưng dần thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và phát triển rực rỡ qua ba năm tại Chuyên Ngữ.


__________


Kết nối với mình tại fanpage: https://bit.ly/licensetosilence


Director: Nguyễn Hải Anh.


Editor: Minh Đức.


__________


White Petals by Keys of Moon | https://soundcloud.com/keysofmoon


Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)


https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Music promoted by https://www.chosic.com/

Comments