Mình đã trở thành nhà Thiết kế đồ họa như thế nào?
FEB 03, 2022
Description Community
About

Tập đầu tiên để chúng ta làm quen với nhau, cùng ngồi xuống làm ly trà và nghe mình kể chuyện về hành trình đổi sang nghề thiết kế của mình nhé!

———

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐝𝐞̂̃ 𝐞̣𝐜!

𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒:thietkedeec.com

𝑇𝑖𝑘𝑡𝑜𝑘:tiktok.com/@design.tutorials

𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚:https://www.instagram.com/thietkedeec/

𝐵𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑒:behance.net/Lepetitpain

𝑌𝑜𝑢𝑡𝑢𝑏𝑒:youtube.com/thietkedeec

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/thaopetitpain/

Comments