Ngu Ngốc Nhất Chính Là Bất Chấp Yêu Người Đã Làm Mình Tổn Thương
OCT 05, 2021
Description Community
About

Một trong những ngu ngốc nhất của tuổi trẻ đó chính là cố chấp yêu một người chỉ vì mình đã quá yêu thương người ta mà không để ý đến những gì người ta đã từng làm mình tổn thương.
Nếu là tôi thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người đã từng coi thường mình, đã từng gạt mình ra khỏi cuộc sống của họ để quay lại với họ. Never và never.

Comments